Apsley Business School
London

Máš titul zo Slovenska? Môžeš mať aj z Anglicka!


Špeciálny TOP-UP Program

MBA

2.790, - GBP

MSc.

2.990, - GBP

LLM

2.990, - GBP

Potrebuješ:

- Mať úspešne ukončenú Vysokú školu(Mgr., Ing., ...)
- Vyplniť on-line nezáväznú prihlášku na tejto stránke.
- Obdržať od APSLEY schválenie na zápis.

Dostaneš:

- 1000 EUR štipendium "Slovak marketing" odpočítane od školného za špeciálny program TOP-UP.
- Medzinárodne akceptovaný upgrade vzdelania.
- cez uznanie európskych kreditov za Tvoje už ukončené štúdium, možnosť priamo pristúpiť k vypracovaniu záverečnej práce aj v slovenskom jazyku už v priebehu niekoľkých týždňov.

Študijné programy:

  • MBA - STRATEGIC MANAGEMENT - MSc.
  • MBA - MARKETING - MSc.
  • MBA - PROJECT MANAGEMENT - MSc.
  • MBA - INFORMATION SECURITY MANAGEMENT - MSc.
  • MBA - EDUCATION LEADERSHIP - MSc.
  • MBA - TOURISM and HOSPITALITY MANAGEMENT - MSc.
  • LLM - LEGUM MAGISTER / MASTER OF LAW

VYPLŇ NEZÁVäZNÚ PRIHLÁŠKU


APSLEY BUSINESS SCHOOL v najlepšej 100ke obchodných Vysokých škôl v Európe


Môžeš navštíviť aj našu facebook stránku pre viac info.